logo-dark

Diğer Hizmetlerimiz

Bireysel Sağlık
Bireyin tek başına veya anne, baba, evlenmemiş çocuklardan (evlat edinilen çocuklar dahil) oluşan çekirdek ailenin bir arada yer alabileceği özel sağlık sigortası türüdür. Bireysel Sağlık Sigortası, dilediğiniz doktor ya da hastane seçme özgürlüğü sağlar. Sigortalıların herhangi bir kaza ya da hastalık sonucu ortaya çıkan ayakta ya da yatarak teşhis ve tedavilerine ait masraflar, sigorta şirketi tarafından karşılanır.
health-care-add-on-ptq2y4juqq9jm7legxo346sxmu3l7yjazasejpbd04
Mesleki Sorumluluk Sigortaları

Sorumluluk sigortaları, iş yerlerinde oluşabilecek iş kazalarından, ticari ürünlerin görebileceği hasarlardan, mesleki koşullardan doğabilecek sorumluluklardan zarar görülmemesi amacıyla düzenlenir. Sorumluluk sigortaları iki ana grupta incelenir. Bu gruplar şöyledir:

  • Kişisel sorumluluk sigortaları
  • İş yeri sorumluluk sigortaları

 

Kişisel sorumluluk sigortaları bireyler tarafından yapılır ve bireysel sorumluluk alanlarını kapsar. Yaşam alanınızda yaptığınız yanlış dekorasyonun komşularınıza zarar vermesi, evinizde çalışan görevlinin misafirlerinizi yanlışlıkla yaralaması, çocukların istemsiz bir şekilde üçüncü şahıslarda bedensel ya da maddi kayıp oluşturması gibi durumlar, kişisel sorumluluk sigortaları kapsamında değerlendirilir.

what-is-the-best-rental-property-management-software-ptq325azz7rpa5r4zo8ms69x46a45chyv796gbcqdw
Kobi Paket

KOBİ Paket Sigortası ile bina kıymetiniz, işletmenizdeki dekorasyonlar, makineler, demirbaşlar, elektronik cihazlar gibi kıymetlerin yanında; size ait emtea, üçüncü şahıslara ait emtea, cam ve reklam panosu / totem teminat altındadır.

Ayrıca işletmenizde bulunan nakit paranız ve kıymetli evraklarınız da aynı şekilde güvencemizdedir. Çalışanlarınızı unutmadık, KOBİ Paket Sigortası ile çalışanlara ait özel eşyaları da teminat altına alıyoruz. KOBİ Paket Sigortası, hitap ettiği işletmelerin tüm sigorta ihtiyaçlarını tek bir teminat şemsiyesi altında toplamayı ve avantajlı fiyatları ile memnuniyeti en üst seviyeye yükseltmeyi hedeflemektedir.

dijital-stok2.png-scaled-1-ptq36qqle2261j2u5nqyz0j1nzmps2qq5y2mx0jfys
Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi

“Serbest ya da kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların poliçede belirtilen mesleki faaliyetini ifa ederken sözleşme tarihinden önceki on yıllık dönemdeki veya sözleşme süresi içinde mesleki faaliyeti nedeniyle verdiği zararlara bağlı olarak sözleşme süresi içinde kendisine yapılan tazminat taleplerine ve bu taleple bağlantılı yargılama giderleri ile hükmolunacak faize karşı poliçede belirlenen limitler dahilinde teminat sağlayan zorunlu bir sigorta türüdür.

Ayrıca işletmenizde bulunan nakit paranız ve kıymetli evraklarınız da aynı şekilde güvencemizdedir. Çalışanlarınızı unutmadık, KOBİ Paket Sigortası ile çalışanlara ait özel eşyaları da teminat altına alıyoruz. KOBİ Paket Sigortası, hitap ettiği işletmelerin tüm sigorta ihtiyaçlarını tek bir teminat şemsiyesi altında toplamayı ve avantajlı fiyatları ile memnuniyeti en üst seviyeye yükseltmeyi hedeflemektedir.

410362-PD37DU-889-scaled-ptq3c92jg3lo392qzjh934hb0ah5w7m397q36eddhw
İnşaat All Risk
İnşaat All Risk Sigortası yeni inşa edilen yapıların inşaat döneminde karşı karşıya kalabilecekleri olaylar sonucunda uğrayacakları zararların finansmanını sağlayan sigortadır. İnşaat sahasında gerçekleşen ve poliçe üzerinde istisna edilmeyen ani ve beklenmedik tüm hasarları karşılayan bir üründür.
86-ptq3eg0ze6lr6hw26hlwwkk0wnnzusbjk2ivhn4az8
Kefalet Sigortaları

Kefalet Sigortası ile sigorta şirketi, sigortalının “kefili” olmakta ve sigortalı, kuruma olan borcunu yerine getirmediği takdirde kurumun maruz kaldığı zararları tazmin etmeyi taahhüt etmektedir.

Kefalet Sigortası, bankaların düzenlemiş olduğu teminat mektubu işlevine sahip bir sigorta ürünüdür. 

Değişen piyasa koşulları ve artan riskler, sigortacılıkta da yenilikleri beraberinde getirirken, sağladığı maliyet avantajları ve diğer unsurlarla birlikte Amerika, Avrupa ve Asya-Pasifik ülkelerinde yaygın bir şekilde kullanılan Kefalet Sigortası, ülkemizde de uygulanabilir hale gelmiştir. 

Hazine Müsteşarlığı (2014a) tarafından yayımlanan, “Kefalet Sigortası Genel Şartları” ve Resmi Gazete’de (2014b) de yayınlanan “Sigorta Branşlarına İlişkin 2007/01 no’lu Tebliğ”e ek olarak, 30261 sayılı Resmi Gazete’de (2017) “Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yayınlanmış ve bu şekilde Kefalet Sigortasının yasal altyapısı oluşmuştur. 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 4. ve 34. maddelerinde değişiklik yapılarak firmaların kamu ihaleleri dâhil olmak üzere tüm ihalelerde teminat olarak Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri tarafından Kefalet Sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetlerini ihale makamlarına vermeleri mümkün kılınmıştır. 

Ülkemizde yasal altyapısı uygun hale getirilmiş ve teminat türleri tanımlanmış olan bu ürünün uygulaması ve muhtemel etkileri Türk finansal kesimi için önem arz etmektedir. Başta bankacılık sektörü olmak üzere ilgili tüm paydaşlara etkisi olacaktır.

unnamed-file-ptq3jspwb7xjak45xawflpxiona8oqkimk9evd6ljo
ZFK (Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza )

Şehirler arası ve uluslararası seyahat eden yolcuları, sürücüleri ve sürücü yardımcılarını, seyahatin başlangıcından bitimine kadar geçen süre içinde, duraklamalar da dahil olmak üzere, kendi iradeleri dışında meydana gelen ani ve harici olaylar sonucu ölüm ve sakatlık hallerine karşı sigortalayan poliçelerdir.

Poliçede kayıtlı taşımacının, Karayolu Taşıma Kanununa istinaden yetki belgesine sahip olması gerekir.

Kapsama dahil olan teminatlar;

  •  Ölüm
  •  Yaralanma
  •  Tedavi
kaza-surucu-uzgun-ptq3norulj99cggq7hfuf8l7723xjn0ittgrdlexsk
Yurt Dışı Seyahat Sigortaları

Seyahat sigortası hem yurt içi hem yurt dışı seyahatlerinde karşılaşılabilen hastalık, kaza, valiz kaybı gibi riskleri güvence altına alan bir sigorta çeşididir. Yani seyahata çıktığınızda hem sağlığınızı hem de beklenmeyen olumsuz durumlara karşı bütçenizi koruma altına alır. Seyahat sigortası aynı zamanda seyahat sağlık sigortası olarak da adlandırılır. Seyahat sağlık tanımlaması sağlık ile ilgili teminatları içermesinin yanı sıra bagajın kaybolması ya da seyahatin iptal edilmesi gibi durumlarda maddi kayıpları da kapsar. Bu anlamda seyahat sağlık sigortası şeklinde olan ürünlerde de birçok ek teminat ve asistans hizmetle seyahatiniz güvence altına alınır.

7SYH-ptq3t4aa32owfckqhty8tv92r7ca0okowp5r75d1uc
Yurt Dışı Eğitim Sigortaları

Yurt dışı Eğitim Sigortası, yurtdışında eğitim amacıyla yapacağınız seyahatler sırasında olası risklere karşı ülkemiz dışında tüm dünyada güvence sunduğumuz bir sigorta türüdür.

Bu sigorta kapsamında sağladığımız teminatların tamamı, öğrenim amacıyla gerçekleşecek seyahat sırasında meydana gelmesi durumunda, Avrupa ve tüm dünyada geçerlidir.

Yurt dışı Eğitim Sigortasından Kimler Faydalanabilir?
65 yaşın altında, yurtdışı eğitim hizmeti alacağını belgeleyen herkes bu sigortadan faydalanabilmektedir.

egitim-yabanci-saglik-sigortasi-ptq3xwaqtr8dfzmvleaz05ufgpsg5ajkkcjm0sa07o
YSS (Yabancı Sağlık Sigortaları)

Yabancı sağlık sigortası, Türkiye’de 1 yıldan uzun süre ikamet edecek yabancı uyruklu kişilerin yaptırması gereken bir sigortadır. Bir başka ifadeyle Türk vatandaşlığı bulunmayan yabancı uyruklu misafirlerin ikamet izni ya da oturma izni almak adına başvurdukları sağlık sigortasıdır. Sigorta kapsamında yabancı uyruklu kişiler, ayakta ve yatarak tedavi teminatları gibi güvencelere kavuşur.

Dünya genelinde de birçok ülkede Türkiye’de uygulanan yabancı sağlık sigortasına benzer bir süreç işler. Ancak Avrupa ve Kuzey Amerika’da, yabancı sağlık sigortası yerine ikamet izni sigortası ya da oturma izni sigortası şeklinde Türkçeye çevirebileceğimiz isimler tercih edilir. Bu anlamda bu sigorta türü, yabancı uyruklu oturma izni sağlık sigortası olarak da tanımlanır.

Adsiz-tasarim-32-ptq40cnko6lbrc2j9ghwijjraxoy8uac8hv94smzys
Anadolu Riskli Hastalıklar Sigortaları

Kimler Yararlanabilir?

  • 18 – 55 (dahil) yaş aralığındaki tüm sigortalı adaylarımız Riskli Hastalıklar Sigortası’nı ilk kez satın alabilirler.
  • Poliçe kapsamında herhangi bir kritik hastalığın ortaya çıkmaması durumunda, devam eden poliçeler 60 yaşına kadar yenileyebilmektedir.
tbl_articles_article_24047_167cb46b692-b8dd-4be2-85b5-c66f9eb0328c-ptq4dl7qx6pp9muayohr4paghag1ndu920mfg30ec4
Ferdi Kaza Sigortaları
Ferdi kaza sigortanızı 64 yaşınıza kadar her yıl yenileyebilir, yaşam kaybı ve kalıcı sakatlık teminatlarının yanı sıra kaza sonucunda oluşan bütün masraflarınızı limitler dahilinde karşılatabilir ve vergi indiriminden faydalanabilirsiniz. Ferdi kaza sigortası kapsamında İş’te Koruma, İş’te Özel Koruma ve İş’te Maksimum Koruma olmak üzere farklı özelliklere ve ödemelere sahip ürün paketleri yer alır. Siz de özelliklerine bakarak size en uygun ürün paketini seçebilir ve dilediğiniz hizmetten faydalanabilirsiniz.
 
Ferdi Kaza Sigortası ile sürekli bir sakatlık durumu yaşamanızda size, yaşam kaybı durumunda ise yasal varislerinize tazminat ödemesi yapılır.
32_1_ferdikaza-sigortasi-ptq4fxt809xiajff8p26d3xxxyv2w563dnc4mziys4
Ticari Siber Güvenlik
Ticari Siber Güvenlik Sigortasıyla sigortalıların bir siber güvenlik riski nedeniyle oluşacak veri koruma hasarları, iş durmasından kaynaklanan zararlar, idari para cezaları, siber fidye hasarlar ile bilgi güvenliği ve gizlilik sorumluluğu ve veri ihlali masrafları poliçedeki koşullar ve istisnalar çerçevesinde teminat altına alınmaktadır.
Transport-Layer-Security-ptq4i4rnycxlds8qfn6u6k0nuc1wupvjoi4wy89w9g
Telefonum Güvende
Telefonum Güvende ile telefonunuzu ekran kırılmalarına karşı koruyabilirsiniz. Ekran kırılması teminatımız ile cihazın ekranının kırılması sonucunda, ekranda ve ekrana entegre parçalarda doğrudan meydana gelecek hasarlar karşısında parçaların onarımı/değişimini poliçe süresince iki kere karşılıyoruz.
E6v8cgUXEAAKq87-ptq4n9015vxslct4jutpr9j09uture6xpu030goqdw

Akdeniz Sigorta, kalite ve müşteri memnuniyeti esaslı, bir ticaret ve hizmet anlayışını benimsemiştir.

Hizmetlerimiz

Copyright 2022 Venio Agency